Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

POMIARY ELEKTRYCZNE – PODSTAWA PRAWNA

 

Prawo budowlane, ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku, Art. 62. 1 mówi, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia; kontrolą powinno być objęte także badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

Świadczymy usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, odrębnych zakładów produkcyjnych, obiektów użyteczności publicznej, placówek oświatowych, budynków mieszkalnych, placów budów, punktów usługowych i handlowych.

 

 


POMIARY ELEKTRYCZNE, I ICH RODZAJE

 

  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Pomiary ochrony przed dotykiem pośrednim mają za zadanie sprawdzenie, czy przebywającym w pomieszczeniach ludziom nie grozi porażenie prądem elektrycznym w wyniku dotknięcia metalowych części przewodzących, które mogą znaleźć się pod napięciem na przykład z powodu uszkodzenia izolacji. Pomiary te mają za zadanie sprawdzenie skuteczności zadziałania bezpieczników i wyłączników przez samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku wystąpienia zwarcia z obudową urządzenia połączoną z przewodami ochronnymi. Ochrona uważana jest za skuteczną, jeśli obliczony prąd zwarcia jest większy od prądu zadziałania zabezpieczenia.

 

  • Pomiary rezystancji izolacji obwodów I-III- fazowych

Stan izolacji ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi, prawidłowego działania urządzeń i bezpieczeństwa pożarowego. W czasie pracy instalacji i urządzeń elektrycznych zachodzi proces starzenia izolacji pod wpływem różnorodnych czynników. Systematyczne wykonywanie badań jest niezbędne w celu wykrycia pogarszającego się stanu izolacji i jest stałym elementem prac kontrolno-pomiarowych.

 

  • Pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia)

Jakość uziemień w istotny sposób wpływa na bezpieczeństwo użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych, a zwłaszcza na skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i ochrony odgromowej. Uziemienia pełnią też inne funkcje związane z bezpieczeństwem, np. służą do odprowadzania ładunków elektrycznych w obiektach zagrożonych wybuchem (np. na stacjach benzynowych). W celu sprawdzenia instalacji elektrycznych i spełnienia wymagań dotyczących ochrony przed porażeniem należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia. Rezystancja ta pozwala określić wartość napięcia dotykowego, jakie może powstać między różnymi częściami przewodzącymi na przewodzie ochronnym. Konieczność pomiaru rezystywności gruntu i rezystancji uziemienia występuje już na etapie projektowania i wykonywania instalacji.

 

  • Pomiary wyłączników różnicowoprądowych

Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego  jest ochrona dodatkowa przed porażeniem prądem elektrycznym. Zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego jest odłączenie zabezpieczanego obwodu od zasilania w przypadku wystąpienia w tym obwodzie nadmiernego prądu doziemnego. Pomiar skuteczności zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych powinien wykazać, iż prąd różnicowy powodujący zadziałanie wyłącznika jest mniejszy od jego prądu znamionowego czyli napięcia przewodów ochronnych względem ziemi w czasie przepływu prądu różnicowego nie przekraczają granicznych wartości dopuszczalnych napięcia dotykowego

 

  • Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

 Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego mierzone jest przy podłodze. Oświetlenie ewakuacyjne powinno pojawić się najpóźniej w ciągu 2 sek. W pasie osi drogi ewakuacji natężenie nie może być mniejsze niż 1,o Lx. W żadnym punkcie pomieszczenia natężenie nie może być mniejsze niż 0,5 Lx. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej dwie godziny od zaniku oświetlenia podstawowego (§ 181 ust. 5). Stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia w strefie otwartej nie powinien być większy niż 40:1

 

  • Pomiary elektronarzędzi przenośnych.

Elektronarzędzia, maszyny przenośne – wg PN-EN 50144-1:2000 nazywane „narzędziami ręcznymi” – to urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym lub magnetycznie, przeznaczone do wykonywania pracy mechanicznej i tak skonstruowane, że silnik i urządzenie tworzą jeden zespół, który można łatwo przenosić na miejsce pracy i który podczas pracy jest trzymany w ręku lub zawieszony

 

 

NBT

 

UL. ODKRYTA 29F/13
03-140 WARSZAWA

TEL. 788 606 707

TEL. 669 414 344

 

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.